Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày: Chương 1-2- Chương 19, Truyện AudioTổng hợp tất cả các truyện hay:
Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày – Chương 1-2: Trượt tay nhấn , (8.46 phút: 0:00:00 – 0:08:27)
Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày – Chương 1: Trượt tay nhấn , (4.29 phút: 0:08:27 – 0:12:44)
Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày – Chương 2: Sửa kịch bản, (13.94 phút: 0:12:44 – 0:26:41)
Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày – Chương 3: Vả mặt, (11.92 phút: 0:26:41 – 0:38:36)
Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày – Chương 4: Phát sóng trực tiếp (Livestream), (13.47 phút: 0:38:36 – 0:52:04)
Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày – Chương 5: Cùng nhau đi ăn thịt nướng xiên, (14.66 phút: 0:52:04 – 1:06:44)
Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày – Chương 6: Lợi dụng để lăng xê, (12.87 phút: 1:06:44 – 1:19:36)
Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày – Chương 7: Tài nấu nướng của cô, (16.84 phút: 1:19:36 – 1:36:26)
Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày – Chương 8: Chiêu trò lăng xê, (13.74 phút: 1:36:26 – 1:50:11)
Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày – Chương 9: Tham gia gameshow, (12.71 phút: 1:50:11 – 2:02:54)
Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày – Chương 10: Lại trượt tay?, (13.85 phút: 2:02:54 – 2:16:44)
Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày – Chương 11: Thật giả lẫn lộn, (12.66 phút: 2:16:44 – 2:29:24)
Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày – Chương 12: Paparazzi theo dõi, (10.84 phút: 2:29:24 – 2:40:15)
Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày – Chương 13: Thử vai, (13.73 phút: 2:40:15 – 2:53:58)
Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày – Chương 14: Tài nghệ, (15.61 phút: 2:53:58 – 3:09:35)
Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày – Chương 15: Cắt cảnh hôn, (14.76 phút: 3:09:35 – 3:24:20)
Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày – Chương 16: Thỏa hiệp, (10.88 phút: 3:24:20 – 3:35:13)
Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày – Chương 17: Đóng cảnh hôn, (30.78 phút: 3:35:13 – 4:06:00)
Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày – Chương 18: Tối nay tôi có thời gian, (14.24 phút: 4:06:00 – 4:20:14)
Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày – Chương 19: Đóng máy, (18.66 phút: 4:20:14 – 4:38:54)

Nguồn: https://financebiz.org

Xem thêm bài viết khác: https://financebiz.org/giai-tri/

  • Bạn ơi không đúng tập

    Hoa Toàn Cơ May 8, 2020 9:32 am Reply
  • Hong truyen qua

    Châu Nguyễn May 8, 2020 9:32 am Reply
  • Truyện hay lắm bạn đọc thêm đi bạn

    Đào Huỳnh Thị Ngọc May 8, 2020 9:32 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *