Bản chất đại học | Học bổng ở trường đại học + more | (Kinh nghiệm học đại học) | Hoa ChrissyBản chất đại học | Học bổng ở trường đại học + more | (Kinh nghiệm học đại học) | Hoa Chrissy

Chào các bạn,

Video này mình sẽ đề cập ngắn gọn về bản chất môi trường đại học là như thế nào, một số học bổng ở trường đại học cũng như một vài tổ chức mà khi các bạn là sinh viên thì không thể nào không biết nhé:

-Trung tâm hỗ trợ sinh viên:
Website:
Facebook:

-Nhà văn hóa sinh viên
Website:
Facebook:
———-
Nơi lưu giữ kỷ niệm thời trai trẻ.

Youtube:
Facebook:
Instagram:
———-
Từ khóa:
Hoa Chrissy
Kinh nghiệm học đại học
Học bổng đại học
Học bổng ở trường đại học
Bản chất đại học
Bản chất của môi trường đại học
Cách học đại học
Cách học ở môi trường đại học
Các tổ chức sinh viên cần biết
#HoaChrissy #kinhnghiemhocdaihoc #hocbongdaihoc #kinhnghiemsong

Nguồn: https://financebiz.org

Xem thêm bài viết khác: https://financebiz.org/du-hoc/

 • Bình luận thường được trả lời trong vòng 72h.
  Nếu mình chưa trả lời là do Youtube không thông báo đầy đủ đến mình. Do đó, nếu bạn có câu hỏi quan trọng thì cũng có thể nhắn lại vào Facebook nhé.
  Facebook: facebook.com/dmhoa

  Hoa Chrissy May 25, 2020 11:51 pm Reply
 • Chào các bạn,

  Video này mình sẽ đề cập ngắn gọn về bản chất môi trường đại học là như thế nào, một số học bổng ở trường đại học cũng như một vài tổ chức mà khi các bạn là sinh viên thì không thể nào không biết nhé:

  -Trung tâm hỗ trợ sinh viên:

  Website: https://www.hotrosinhvien.vn/

  Facebook: https://www.facebook.com/hotrohssv/

  -Nhà văn hóa sinh viên

  Website: https://nhavanhoasinhvien.vn/

  Facebook: https://www.facebook.com/nvhsvtphcm/

  Chúc các bạn học tốt!

  Hoa Chrissy May 25, 2020 11:51 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *