Crash Course Vietsub – Thời Phục Hưng Có Tồn Tại Không ? The Renaissance: Was it a Thing?Trong Video này, cùng xem John Green chia sẻ thời kì Phục Hưng ở Châu Âu vào thế kỷ 15-16. Liệu nó là một cuộc cách mạng hay chỉ đơn thuần là một sự phát triển liên tục ?

Crash Course World History is now available on DVD! Visit to buy a set for your home or classroom.

You can directly support Crash Course at Subscribe for as little as $0 to keep up with everything we’re doing. Free is nice, but if you can afford to pay a little every month, it really helps us to continue producing this content.

Follow us!
@thecrashcourse
@realjohngreen
@raoulmeyer
@crashcoursestan
@saysdanica
@thoughtbubbler

Like us!
Follow us again!
Support CrashCourse on Patreon:

Nguồn: https://financebiz.org

Xem thêm bài viết khác: https://financebiz.org/van-hoa/

  • Cám ơn bạn vì video ☺☺☺ rất bổ ích

    Mailoan Bui April 30, 2020 9:56 pm Reply
  • Đéo phiên dịch

    Subscribe kênh mị vì 1 thế giới tốt hơn April 30, 2020 9:56 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *