Giải đề 1 Excel Bảng Kết quả học tập cuối khóa



Hướng dẫn giải đề excel tin học văn phòng đề 1. sử dụng các hàm, Sum, Average, If, and, or, Rank…
Tạo bảng kết quả học tập cuối khóa dùng các hàm tính điểm trung bình, Học lực, hạnh kiểm…
Bảng Điểm Kết quả và xêp loại cuối khóa
Subsires:
Facebook:
WebSite:
Tổng hợp Đề + Đáp án Excel Tin Học VP:
Giải đề 1 Excel Tin Học Văn Phòng:
Giải đề 2 Excel Tin Học Văn Phòng
Giải đề 3 Excel Tin Học Văn Phòng
Giải đề 4 Excel Tin Học Văn Phòng

Nguồn: https://financebiz.org

Xem thêm bài viết khác: https://financebiz.org/du-hoc/

  • em nghĩ thầy nên để link file để bọn em tiện tải về và thực hành ạ

    Thanh Ha May 4, 2020 2:24 pm Reply
  • Tổng hợp Đề + Đáp án Excel Tin Học VP: https://goo.gl/d77cEt

    KT Nguyễn [Giải Pháp 5S] May 4, 2020 2:24 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *