Hồ chí Minh KHÔNG LÀ DANH NHÂN VĂN HÓAUNESCO CHƯA BAO GIỜ công nhận Hồ Chí Minh là DANH NHÂN VĂN HOÁ THẾ GIỚI (1990):

Hồ Chí Minh thật sự sinh ngày, tháng, năm nào ?
Chính vì cái lý lịch ngày sinh mập mờ cuả HCM .Đó là nguyên nhân chính mà UNESCO vào năm 1990 đã quyết định hủy bỏ,không hề công nhận hay vinh danh cho HCM theo yêu cầu đề nghị (NGHỊ QUYẾT VINH DANH HCM của Bộ ngoại giao CSVN đưa ra năm 1990)

UNESCO đã xác định là không hề xem HCM là một danh nhân văn hoá như các báo và truyền thông CSVN đã tuyên truyền bịa ra nhằm lừa gạt nhân dân trong nước bao lâu nay.

1) UNESCO đã HUỶ BỎ NGHỊ QUYẾT VINH DANH và

2) TỪ CHỐI KHÔNG THAM DỰ (Lễ kỷ niệm 100 năm Hồ Chí Minh) và

3) KHÔNG CÔNG NHẬN Hồ chí Minh là danh nhân Thế giới khi Chính Phủ Hà Nội đã mời tham dự lễ kỷ niệm 100 năm sinh nhật Hồ Chí Minh vào năm 1990.

Nguồn: https://financebiz.org

Xem thêm bài viết khác: https://financebiz.org/van-hoa/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *