Hộ Thế Tiêu Tai, Dạy Học Đứng Đầu (UNESCO, 02/06/2018)HỘ THẾ TIÊU TAI, DẠY HỌC ĐỨNG ĐẦU (02/06/2018)

Chư vị đại sứ, chư vị pháp sư, chư vị khách quý, chư vị đại đức tôn kính, xin chào mọi người! A Di Đà Phật! Hôm nay là ngày Tịnh Không Hữu Xã trực thuộc Tổ chức Giáo-Khoa-Văn Liên Hiệp Quốc (UNESCO) lần đầu tiên tổ chức “Phật sự Tam thời hệ niệm hộ thế tiêu tai” ở trụ sở chính tổ chức Giáo khoa văn.

Vô cùng cảm ơn mọi người đã chung tay góp sức! Mục đích tổ chức buổi Phật sự này là cầu nguyện thế giới mãi mãi không chiến tranh, xã hội hòa hợp, tất cả chúng sanh đều nhờ chư thần ban phước, tất cả vong nhân đều được chư thần gia hộ, đồng sanh thiên quốc. “Hộ thế tiêu tai” dựa vào đâu mà làm được? Dựa vào dạy học. Chấn hưng GIÁO DỤC PHỔ THẾ Nho Thích Đạo của phương Đông, chấn hưng GIÁO DỤC PHỔ THẾ tôn giáo của phương Tây, thì có thể hộ thế tiêu tai. “Phật sự Tam thời hệ niệm” là một hình thức của giáo dục phổ thế Phật giáo, hàm nghĩa của nó chính là giáo dục tình thương, cũng là giáo dục LUÂN LÝ, ĐẠO ĐỨC, NHÂN QUẢ, THÁNH HIỀN (trí huệ thánh hiền), cho nên “Phật sự Tam thời hệ niệm” có thể sanh ra hiệu quả hộ thế tiêu tai.

[…]

… Tôn giáo Tây phương tuyên thị trong vũ trụ chỉ có chân thần duy nhất, sáng tạo vũ trụ vạn vật. Nói theo Phật giáo, vị “chân thần” này chính là chân tâm, tự tánh của mỗi một người, tự tánh biến hiện ra vạn vật vũ trụ. Nghi quỹ của Tam thời hệ niệm đâu đâu cũng dạy người ta hồi quy tự tánh, khai mở tự tánh, đây là giáo dục của trí huệ thánh hiền.

[…]

[Phật Sự Tam Thời Hệ Niệm Hộ Thế Tiêu Tai]
Diễn giảng: Thượng Tịnh hạ Không lão pháp sư
Thời gian: 02/06/2018
Địa điểm: Tịnh Không Hữu Xã – Tổ chức Giáo-Khoa-Văn Liên Hiệp Quốc (UNESCO)
Chuyển ngữ: Minh Hải

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Email: hoclamnguoitotvn@gmail.com
Facebook:

Nguồn: https://financebiz.org

Xem thêm bài viết khác: https://financebiz.org/van-hoa/

 • con thực hành họ bảo là con bị điên thâyg ơi a di đà phật

  tuyển mạnh May 11, 2020 10:01 am Reply
 • Nam mô A MI ĐÀ PHẬT

  Hoa Huynh May 11, 2020 10:01 am Reply
 • Nam Mô A Di Đà Phật

  otchao otchao May 11, 2020 10:01 am Reply
 • NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  Người muốn được hồn nương cửa Phật,
  Nên từ tâm như Đức Thích Ca.
  Thương yêu tất cả người ta,
  Cứu an thân sống, cứu ra biển trần.
  Sớm khuya rán ân cần tu niệm,
  Thân tâm thường kiểm điểm tốt lành.
  Quyết lo lánh trược tầm thanh,
  Lòng không để các lợi danh làm cuồng.
  Giải thoát ấy cội nguồn trên hết,
  Từ bi là công việc thường xuyên.
  Điều lành đem đặt trước tiên,
  Việc cho người hoặc việc riêng cho mình.
  Tâm chí cố giữ gìn tinh khiết,
  Hành động lo thi thiết nhân từ.
  Ngôn, hành chân thật bất hư,
  Nói như Phật bảo, làm như Phật hành.
  Hành đạo có nhọc nhành chẳng quản,
  Tu thân dù cay đắng không nao.
  Ngày đêm đạo niệm thân trau,
  Trau cho thân chánh, trau sao đạo thành.
  Nếu chưa thật trọn lành trọn sáng,
  Sức công phu tinh tấn càng tăng.
  Núi nhân ngã phá cho bằng,
  Rừng vô minh đốn cho tan không còn.
  Các vọng tưởng cho mòn cho giảm,
  Các lỗi lầm cho trắng cho trơn.
  ( Lời Đức Thầy)
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  😥😥😥💖💖💖

  Lộ Từ Tâm May 11, 2020 10:01 am Reply
 • A Mi Đà Phật

  Thanh Thúy May 11, 2020 10:01 am Reply
 • Adidaphat

  Huong Nguyen May 11, 2020 10:01 am Reply
 • a di đà phật!!!

  A DI ĐÀ PHẬT May 11, 2020 10:01 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *