IELTS WRITING TASK 1 | PRACTICE 1: Line chart "Crime"Chuỗi bài tập phân tích chiến thuật và cách viết Writing task 1 giúp bạn cải thiện những điểm yếu trong bài viết như: phân tích, chọn lọc số liệu, so sánh các thông tin với nhau, áp dụng ngữ pháp hay và đa dạng từ vựng.

Hãy xem để học và chia sẻ để nhiều người cùng học!

Liên hệ và tư vấn lớp tiếng Anh:
📚Cô Hannah dạy IELTS, Phát Âm & Giao tiếp Online trực tiếp qua Zoom (mở lớp dạy online ca tối, nhận kèm 1-1 và nhóm nhỏ ban ngày)

🔹𝑮𝒊𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒗𝒆̂̀ 𝑪𝒐̂ 𝑯𝒂𝒏𝒏𝒂𝒉 𝑻𝒓𝒂𝒏

🔹𝑻𝒐̂̉𝒏𝒈 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̀𝒊 𝒄𝒉𝒊𝒂 𝒔𝒆̉ 𝑪𝒐̂ 𝑯𝒂𝒏𝒏𝒂𝒉 𝑻𝒓𝒂𝒏

🔹 𝑪𝒂́𝒄 𝒌𝒉𝒐́𝒂 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒂̣𝒊 𝑰𝑬𝑳𝑻𝑺 𝑯𝒂𝒏𝒏𝒂𝒉

🔹𝑭𝒆𝒆𝒅𝒃𝒂𝒄𝒌 𝒄𝒖̉𝒂 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒓𝒐̀:

Nguồn: https://financebiz.org

Xem thêm bài viết khác: https://financebiz.org/du-hoc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *