Tiếng Anh IOE 2019 – Lớp 4 – Vòng 1► Tiếng Anh IOE 2018 – 2019 – Tự luyện – Tiểu học – Lớp 4 – Vòng 1
TCD English and Informatics – Thanks for watching!
We offer the materials of English listening and other languages, and either providing the lessons about information technology including software, hardware, programming, and android.

🔷 Facebook:
🔷 Google Plus:
🔷 Twitter:
🔷 Website:
🔷 Linkedin:
🔷 Mix:

► Timelines

❤️ Other videos and channels
► MMO SERIES:
► ENGLISH FAIRY TALES :
► MOVIES :
► RELIGIOUS CAODAISM:
► GAMING :

❤️ If you see this video is helpful – please like and share and don’t forget to subscribe my channel.

❤️ Please contact : haidanhtecong2018@gmail.com for more information.

► Violympic Tiếng anh – hay IOE là cụm từ viết tắt của “Internet-based Olympiad of English” . Violympic Tiếng Anh là cuộc thi olympic tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học (từ lớp 3 trở lên), THCS & THPT trên toàn quốc do Bộ GD – ĐT Việt Nam đứng ra tổ chức hàng năm.
► Mỗi năm học có 4 vòng thi Olympic chính thức cho cấp tiểu học (TH) và trung học cơ sở (THCS); 3 vòng thi Olympic chính thức cho cấp phổ thông trung học (PTTH) và các vòng tự luyện cho học sinh. Các vòng tự luyện được Ban tổ chức cuộc thi cấp toàn quốc cập nhật hàng tuần trên trang chủ.
► Ở các vòng tự luyện, học sinh làm 4 bài với kết quả tối đa là 330 điểm trong thời gian 60 phút, hệ thống thông báo kết quả ngay sau mỗi câu hỏi.
► Vòng thi chính thức các cấp có thời gian 30 phút với số lượng câu hỏi tùy theo tốc độ làm bài của học sinh.
► Các vòng thi Violympic tiếng anh chính thức ở cấp TH và cấp THCS
+ Vòng thi cấp trường được tổ chức riêng sau vòng tự luyện thứ 15.
+ Vòng thi cấp huyện/ quận được tổ chức riêng sau vòng tự luyện thứ 20.
+ Vòng thi cấp tỉnh, thành phố được tổ chức riêng sau vòng tự luyện thứ 25.
+ Vòng thi cấp toàn quốc được tổ chức riêng sau vòng tự luyện thứ 30.
► Các vòng thi Violympic tiếng anh chính thức ở cấp THPT
+ Vòng thi cấp trường được tổ chức riêng sau vòng tự luyện thứ 20.
+ Vòng thi cấp tỉnh/ thành phố được tổ chức riêng sau vòng tự luyện thứ 25.
+ Vòng thi cấp toàn quốc được tổ chức riêng sau vòng tự luyện thứ 30.
► Timelines
#ioe
#violympic
#tienganh
#englishkid

-~-~~-~~~-~~-~-
Please watch: “Basic English Conversation | What do you do | TCD Learning”

-~-~~-~~~-~~-~-

Nguồn: https://financebiz.org

Xem thêm bài viết khác: https://financebiz.org/giao-duc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *