Từ 1 tháng 7 năm 2020 , cách tính lương, phụ cấp của công chức, viên chức như thế nào?hãy like video và đăng ký kênh để nhận thông tin mới nhất và chính xác.
Từ 1 tháng 7 năm 2020 , cách tính lương, phụ cấp của công chức, viên chức như thế nào?
Khi mức lương cơ sở tăng lên 1.600.000 đồng/tháng từ 1 tháng 7 năm 2020 đồng nghĩa với việc cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ được điều chỉnh.
Bộ Nội vụ mới đây đã thông tin về việc đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước…
Như đã đề cập trước đây, mức lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng theo tinh thần của Nghị quyết 86 của Quốc hội. Trong khi đó, mức lương cơ sở lâu nay vẫn là một trong những căn cứ để tính lương, phụ cấp của hàng triệu cán bộ, công chức, viên chức.
Khi mức lương cơ sở tăng lên 1.600.000 đồng/tháng từ 1 tháng 7 năm 2020 đồng nghĩa với việc cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ được điều chỉnh. Việc điều chỉnh này được thể hiện tại dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ như sau:
1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức
Công thức tính lương: Mức lương thực hiện từ 1 tháng 7 năm 2020 = 1.600.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng
Công thức tính các khoản phụ cấp: Đối với khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở sở, mức phụ cấp thực hiện từ 01/7/2020 = 1.600.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng
Đối với khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)
Mức phụ cấp thực hiện từ 1 tháng 7 năm 2020 = [(Mức lương thực hiện từ 1 tháng 7 năm 2020 ). Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ 1 tháng 7 năm 2020 (nếu có)) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ 1 tháng 7 năm 2020 (nếu có))] x (Tỉ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định).
Đối với khoản phụ cấp bằng số tiền cụ thể: Giữ nguyên như hiện nay.
Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu: Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu từ 1 tháng 7 năm 2020 = 1.600.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).
2. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Mức hoạt động phí thực hiện từ 1 tháng 7 năm 2020 = 1.600.000 đồng/tháng x Hệ số hoạt động phí theo quy định
3. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố
Từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 , quỹ phụ cấp được ngân sách Nhà nước khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố được tính theo mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng.
Quy định cụ thể về mức phụ cấp với các đối tượng này được thực hiện theo khoản 5, 6, điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP

Nguồn: https://financebiz.org

Xem thêm bài viết khác: https://financebiz.org/du-hoc/

 • Từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 , công chức sẽ được nâng ngạch theo 2 cách
  https://youtu.be/30Skvz1JYmE

  TIN NHANH May 18, 2020 5:15 am Reply
 • Lương không tăng mà lai giảm

  Ly Bùi May 18, 2020 5:15 am Reply
 • Những hình thức này là gì và làm theo

  host girl Asia May 18, 2020 5:15 am Reply
 • Best like

  Zahra a kitchen May 18, 2020 5:15 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *