VÌ Sao Điểm Writing Bị KẸT Ở 6.5?Thầy biết nhiều trường hợp các bạn học chuyên Anh từ nhỏ, đại học cũng học chuyên ngữ. Tuy nhiên dù thi IELTS nhiều lần, điểm Writing của các bạn vẫn không qua nổi ngưỡng 6.5, dù điểm Reading và Listening đều rất tốt.

Vậy nguyên nhân khiến các bạn không qua được ngưỡng 6.5 Writing là gì? Đó chính là việc cố dùng ngôn ngữ hay mà mình không chắc chắn, dẫn đến câu văn thiếu tự nhiên!

Hãy phân tích vấn đề trong video này, và xem hướng giải quyết của mình nên là gì.

👉 Tuyển sinh các lớp IELTS hàng tháng ở Ha Phong IELTS: www.haphongielts.com
Các lớp học sĩ số nhỏ (8-12). Giảng viên tận tâm & chuyên môn cao. Học thử buổi đầu miễn phí!
👉 Lớp online nếu bạn không đến được, hiệu quả như lớp thường: www.haphongielts.com/loponline

Nguồn: https://financebiz.org

Xem thêm bài viết khác: https://financebiz.org/du-hoc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *