VÌ SAO VIỆT NAM LÀ MỘT TRỌNG ĐIỂM TRONG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH#VNTB#tintucnhanh#tintuc#thoisu
Sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch Chủ nghĩa xã hội tập trung tấn công bằng “diễn biến hòa bình” với các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó Việt Nam là một trọng điểm chiến lược. Ngày 28-09-1991, Tổng thống Mỹ G.Bút-sơ tuyên bố “Hầu hết 45 năm qua, trọng điểm số một của chúng ta là ngăn chặn ý thức hệ cộng sản. Đến nay chúng ta mới đối phó với thách thức đó một cách thành công…Nhưng Đông Á-Thái Bình Dương vẫn là xứ sở của những xã hội phát triển mạnh mẽ nhất về kinh tế và chính trị. Ở đây lại vẫn còn một số chế độ cộng sản cuối cùng và những điểm nóng khu vực về chiến lược như Bắc Triều Tiên, Camphuchia và lãnh thổ tranh chấp chưa được giải quyết… Trong mọi trường hợp phức tạp này, khi kỷ nguyên phiêu lưu của Liên Xô đang giảm xuống, Mỹ cần có những lực lượng mới ở Việt Nam, Camphuchia, Bắc Triều Tiên. Ngày 12-01-1992, R.Ních-xon kêu gọi: “Trong lúc chào mừng thất bại của ý thức hệ cộng sản, chúng ta phải cam kết chấm dứt ách áp bức của Hà Nội đối với những người Việt Nam đã từng chiến đấu quả cảm cùng chúng ta”. Trong tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Việt Nam ngày 11.7.1995, Tổng thống mỹ B.Clin-tơn không hề giấu giếm ý đồ xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, khi nói “Tôi tin rằng việc bình thường hóa, và tăng cường các cuộc tiếp xúc giữa người Mỹ và người Việt Nam sẽ thúc đẩy sự nghiệp tự do ở Việt Nam như đã từng diễn ra ở Đông Âu và Liên Xô trước đây”.
Như vậy, chúng ta thấy rõ Việt Nam luôn là nơi tập trung các biện pháp tấn công phá hoại của các thế lực thù địch với một mục tiêu chính trị phản động là lật đổ chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Sở dĩ các thế lực thù địch chọn Việt Nam là trọng điểm chống phá trong hoạt động “diễn biến hòa bình” là bởi mấy lý do sau:
Thứ nhất, Việt Nam là nơi đế quốc Mỹ bị thất bại thảm hại trong cuộc chiến tranh quân sự trước đây. Đây là một thất bại đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, thất bại này để lại hội chứng nặng nề, do đó các thế lực ở Mỹ còn hận thù sâu sắc với chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, muốn xóa bỏ “hội chứng Việt Nam”. Để làm điều đó các thế lực ở Mỹ quyết tâm dùng “diễn biến hòa bình” để chiến thắng Việt Nam, lật đổ vai trò lãnh đạo của những người cộng sản ở Việt Nam.
Thứ hai, Việt Nam là một trong những nước xã hội chủ nghĩa còn lại có vị trí, vai trò ảnh hưởng lớn đối với phong trào cách mạng thế giới. Việt Nam là một dân tộc anh hùng, đã giương cao ngọn cờ đấu tranh giành độc lập dân tộc, đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Thắng lợi của Việt Nam đã góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh của các dân tộc bị áp bức. Mặt khác, công cuộc đổi mới ở Việt Nam do Đảng cộng sản lãnh đạo đã thu được những thành tựu vĩ đại, từng bước khắc phục khủng hoảng, kinh tế có bước phát triển quan trọng, giữ vững được ổn định chính trị-xã hội, bất chấp Liên Xô, Đông Âu sụp đổ, sự bao vây phong tỏa, chống phá quyết liệt của kẻ thù. Thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới là nguồn cổ vũ lớn cho phong trào đấu tranh vì độc lập, dân chủ tiến bộ xã hội và chủ nghĩa xã hội. Đồng thời nó còn là một thực tế hùng hồn chứng minh cho sức sống của chủ nghĩa xã hội. Do đó, các thế lực thù địch cho rằng tiêu diệt chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một mục tiêu quan trọng nhằm khẳng định chủ nghĩa xã hội là con đường bế tắc, không thể đổi mới, cải tổ, cải cách thành công. Trên cơ sở đó để dễ dàng áp đặt mô hình kinh tế, chính trị tư sản phương Tây đối với các dân tộc khác.
Thứ ba, Việt Nam có vị trí chiến lược rất quan trọng trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, án ngữ con đường biển huyết mạch từ Bắc Á xuống Đông Á và Ấn Độ Dương; với nguồn tài nguyên phong phú chưa được khai thác, một nước lớn ở khu vực, dân số trên 80 triệu người là một thị trường lớn thứ hai ở Đông Nam Á… Với vị trí quan trọng đó mà từ trước đến nay Việt Nam luôn là nơi tranh giành ảnh hưởng của các nước lớn. Chính vì vậy, Mỹ và các nước phương Tây luôn muốn có mặt ở Việt Nam, tạo ảnh hưởng ở Việt Nam để thực hiện các chiến lược về kinh tế, chính trị, văn hóa của họ. Ngoại trưởng Mỹ Cri-xtốpphơ ngày 19-05-1994 từng khẳng định: “Việt Nam là một nước lớn ở Đông Nam Á, có vai trò quan trọng đối với hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực”. Do đó thực hiện “diễn biến hòa bình” lật đổ chế độ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam luôn là mục tiêu quan trọng trong các chiến lược của Mỹ, nhằm tạo điều kiện để Mỹ có chỗ đứng ở Việt Nam, khống chế Việt Nam và từ đó thực hiện các chiến lược của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên phạm vi thế giới.
Nhận thức đúng đắn vấn đề trên thiết nghĩ toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết một lòng dưới vai trò lãnh đạo của Đảng tiến hành thành công sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, đẩy lùi chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ và văn minh.

Nguồn: https://financebiz.org

Xem thêm bài viết khác: https://financebiz.org/van-hoa/

 • và giờ việt nam tham nhung sói 1 thế giới bị cắt bớt nhân quyền luật pháp vô lí

  minh thư May 24, 2020 5:14 pm Reply
 • diễn biến hoà bình về biểu hiện của nó chúng ta nhìn thấy rất mơ hồ,k cần phải đổ máu mà vẫn có thể xoá bỏ vai trò lãnh đạo của ĐCS đối với XHCN ở nước ta..nó là hình thức hết sức nguy hiểm, do vậy mn chta cần một mực tuân chỉ nghe theo, tin tưởng tuyệt đối ĐCS, có như vậy mới tạo được một khối thống nhất toàn diện, đảm bảo đủ sức mạnh để đương đầu , loại bỏ đi âm mưu thâm độc này của các nước

  Minh Hoàng Đỗ May 24, 2020 5:14 pm Reply
 • Việt Nam chúng ta là một QG xhcn có tầm ảnh hưởng và vai trò rất lớn đối với các nước trong khu vực và các nước theo phe XHCN, do vậy việc thực hiện diễn biến hoà bình đối với nưóc ta là mục tiêu trọng điểm và hàng đầu của rất nhiều QG, trong đó mỹ là nước đi đầu số 1

  Minh Hoàng Đỗ May 24, 2020 5:14 pm Reply
 • vậy nên để ứng phó với mọi âm mưu diễn biến hoà bình xấu của các nước, thế lực thù địch chta phải đoàn kết một lòng dưới sự chỉ huy trực tiếp của đảng, mãi mãi kiên định con đường đang đi, k được chùn bước

  bát nhị phạm May 24, 2020 5:14 pm Reply
 • mà VN chta lại chưa bao giờ là dễ chịu dvs mỹ cả:hận thù vì thất bại trước đây;chúng ta mãi mãi chung thành với XHCN , vs ĐCS; là một ngọn cờ đi đầu, khiến bao nước XHCN khác noi gương lấy đó làm động lực trong phong trào đấu tranh giải phóng dtoc; VN chta đang ngày càng ổn định và phát triển không ngừng,..bấy nhiêu lí do thôi cũng đủ mỹ ghét ta, tư bản ghét ta, vậy nên ta là mục tiêu trịng điểm trong diễn biến hoà bình cũng dễ hiểu mờ

  bát nhị phạm May 24, 2020 5:14 pm Reply
 • sở dĩ VN là trọng điểm trong diễn biến hoà bình cũng dễ hiểu thôi, mỹ là kẻ đã khiến diễn biến hoà bình trở thành một hình thức chống phá các nước khác một cách hiệu quả và được tư bản áp dụng ngay.

  bát nhị phạm May 24, 2020 5:14 pm Reply
 • Vì chúng lợi dụng các mâu thuẫn, khiếu kiện, các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, nhân quyền và dân chủ… để chống phá Đảng, Nhà nước ta; từ đó thúc đẩy sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta.

  Hoài Nam Trần May 24, 2020 5:14 pm Reply
 • Do suy thoái về đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ có chức, có quyền. Đó là tệ tham nhũng, lãng phí; nạn quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân, kèn cựa, địa phương chủ nghĩa, bè phái, mất đoàn kết.

  Quang Dự Hà May 24, 2020 5:14 pm Reply
 • Vì các thế lực phản động chúng phát hiện những người bất mãn trong nội bộ Đảng, Quân đội, bộ máy nhà nước để tìm cách lôi kéo, lái những người này đi theo quan điểm của chúng làm nòng cốt để chuyển hóa từ bên trong; kích động tâm lý hoài nghi dẫn tới phủ định CNXH.

  Quang Dự Hà May 24, 2020 5:14 pm Reply
 • vì là một trọng điểm trong chiến lược diễn biến hòa bình nên các thế lực thù địch cả trong và ngoài nước ngày càng tăng cường các hoạt động chống phá đảng và nhà nước ta, phá hoại con đường đi lên xã hội chủ nghĩa của ta với các âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt và nguy hiểm hơn. vì vậy đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình trong tình hình hiện nay là nhiệm vụ cấp bách, là trách nhiệm chính trị của toàn đảng, toàn dân và toàn quân, góp phần bảo vệ vững chắc xã hội chủ nghĩa mà nước ta đang ra sức xây dựng

  quynh mai May 24, 2020 5:14 pm Reply
 • trong điều kiện mở cửa, hội nhập và phát triển mạnh mẽ của các nước khu vực và thế giới và việc các quốc gia ngày càng mở rộng mối quan hệ hợp tác, giao lưu đã tạo điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch thực hiện các âm mưu, chiến lược diễn biến hòa bình của mình, trong đó có việt nam

  Đức Le May 24, 2020 5:14 pm Reply
 • bọn phản động đã sử dụng phương tiện truyền thông hiện đại với một khối lượng lớn các đài phát thanh, loại hình sách, báo chí và các phương tiện thông tin tuyên truyền khác của phương Tây, của bọn phản động người Việt lưu vong để đưa tin, xuyên tạc tình hình Việt Nam. Triệt để sử dụng các trang mạng xã hội để tạo dư luận và kích động đòi quyền “tự do báo chí”, “tự do ngôn luận”, đòi lập báo chí tư nhân; lái báo chí, truyền thông tách khỏi sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, hoạt động theo ý đồ của các thế lực thù địch

  hoa linh May 24, 2020 5:14 pm Reply
 • Rất ít nước có được bình yên như ở việt nam

  Giặc ngụy Căm thù May 24, 2020 5:14 pm Reply
 • Các nước tư bản chủ nghĩa luôn tìm cách thực hiện chiến lược diễn biễn hòa bình đối với các nước, trong đó có các nước xã hội chủ nghĩa tồn tại ít ỏi sau sự sụp đổ của khối XHCN Liên Xô và các nước Đông Âu, hiện nay mục tiêu của chúng có cả Việt Nam, chúng luôn muốn thay đổi thể chế chính trị của ta, làm cho nước ta đa nguyên đa đảng.Qua những âm mưu của chúng nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng CS đã sớm nhận âm mưu của chúng, thực hiện các chính sách tiến bộ và ko ngừng nâng cao vị thế của nước ta.

  phong giai May 24, 2020 5:14 pm Reply
 • Việt Nam là một nước đang tiến lên xã hội chủ nghĩa nên việc bị các nước tư bản dùng diễn biến hòa bình là chuyện bình thường mà!

  Vũ Giang May 24, 2020 5:14 pm Reply
 • Đơn giản là khác biệt về thể chế và mâu thuẫn về lý tưởng chính trị mà thôi, nếu như chúng không đặt mục tiêu xóa bỏ chế độ chính trị việt nam nói riêng và lý tưởng xã hội chủ nghĩa nói chung thì có ngày nào đó xã hội chủ nghĩa sẽ thành lực lượng đối lập chống lại chủ nghĩa tư bản mà thôi

  Trâm Thùy May 24, 2020 5:14 pm Reply
 • bọn thế lực thù địch sử dụng mọi biện pháp mà không cướp được nước ta nên giờ đây chúng lại bày ra trò mới để thực hiện tiếp âm mưu , mục đích mà bản thân chưa đạt được đây mà.

  Huấn Nguyễn May 24, 2020 5:14 pm Reply
 • Việt Nam là một trong những nước xã hội chủ nghĩa, có vị trí, vai trò ảnh hưởng lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, với nguồn tài nguyên phong phú chưa được khai thác, một nước lớn ở khu vực đây là nhân tố quan trọng khiến nước ta là tâm điểm của các cuộc lăm le bờ cõi

  Bảo Thoa May 24, 2020 5:14 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *