Việt Mix 2019-Ngày Chung Đôi Remix✖ This is a non profit channel, so i don’t make any money out of these videos. These videos are designed specifically for entertainment purposes only. No intention of infringing copyright. I do not own anything, all rights goes to the owner this purpose of the video was just for fun and entertainment. ———————————
#ngayminhchungdoi#remix#vietmix#
✖ Đây là một kênh phi lợi nhuận, vì vậy tôi không kiếm được tiền từ những video này. Những video này được thiết kế đặc biệt cho mục đích giải trí. Không có ý định vi phạm bản quyền. Tôi không sở hữu bất cứ điều gì, tất cả các quyền đi đến chủ sở hữu mục đích của video này chỉ là để vui chơi và giải trí.✔

© Bản quyền thuộc về :ChinhMR

© Copyright by; ChinhMR
LH Bản Quyền : chinhvtv2@gmail.com
Chúng tôi sẽ xóa ngay sau khi nhận thông báo!

Nguồn: https://financebiz.org

Xem thêm bài viết khác: https://financebiz.org/am-nhac/

  • Bản này ok 👌👌👌

    Hưng Lê May 30, 2020 11:40 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *